free web stats

HANNO

GROEN

DESIGN  &

TECHNIQUE

X

verkeersborden ontwerp hanno groen

VERKEERSBEWEGWIJZERING UTRECHT

 

 

Aan het ontwerp van verkeersbewegwijzering worden zeer uiteenlopende en vaak tegenstrijdige eisen gesteld. Uiteraard moeten de borden herkenbaar zijn, maar ze mogen de omgeving niet domineren. Ze moeten onder alle omstandigheden in één oogopslag leesbaar zijn, vandalisme bestendig, tijdloos en goed tegen verschillende weersinvloeden kunnen.

 

Om de borden een onderscheidend gezicht te geven is gekozen voor twee dunne in plaats van één dikke bevestigingspaal. Door daarnaast slechts op subtiele wijze af te wijken van reeds bestaande Nederlandse bewegwijzeringsborden is de functie van de borden in één oogopslag duidelijk.  De leesbaarheid is gewaarborgd door de keuze voor een helder lettertype.

 

Het systeem is al vele jaren in gebruik in en om de stad Utrecht. Er zijn zowel elektronische als statische versies.

>

<

>

home

about

contact

© Hanno Groen